Saku Nikkanen

Vaaliteemoja

OSAAMINEN

  • Koulutusmäärärahoja tulee leikkausten sijaan korottaa. Koulutusjärjestelmän on mukauduttava muuttuvan maailman tarpeisiin, ja opetuksen tulee painottua voimakkaammin tulevaisuuden aloille.
  • Valtion tulee ohjata lisävaroja kotimaiseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Uusien innovaatioiden ja osaamisen avulla kykenemme vastaamaan tuleviin haasteisiin.
  • Teknologisen murroksen myötä työtehtävät muuttavat. Jatkuva kouluttautuminen ja osaamisen laajentaminen ovat työelämän parhaat muutosturvat.


TYÖ

  • Pieni- ja keskituloisten verotusta tulee keventää.
  • Otetaan käyttöön ensimmäisen työntekijän palkkatuki. Näin tuemme yrittäjyyttä ja parannamme työllisyyttä.
  • Alati yleistyvän yksinyrittäjyyden elinkelpoisuutta tulee tukea ALV-velvollisuuden alarajaa korottamalla.
  • Kohdistamalla yritystuet paremmin, voimme alentaa työnantajamaksuja tavalla, joka ei heikennä työntekijöiden palkkatuloja.

HYVINVOINTI

  • Perhevapaauudistuksella tuemme perheiden perustamista, sekä helpotamme työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.
  • Selkeyttämällä ja tehostamalla sosiaaliturvajärjestelmää taitamme eriarvoisuuden kasvun. Näin helpotamme heikoimmassa asemassa olevien elämää.
  • Eläkeläis- ja lapsiperheköyhyyden torjunnan on oltava päätöksenteon keskiössä.