Työ tuo turvaa ja hyvinvointia

Työ on vakaan ja toimivan yhteiskunnan perusta. Työ luo elämän merkityksellisyyttä, sosiaalisia kontakteja ja tuo mukanaan hyvinvointia. Työstä saadulla palkalla pitää tulla toimeen ja yhteiskunnan tukijärjestelmän on tuettava työn vastaanottamisen kannattavuutta kaikissa tilanteissa.

Työllisyysasteen noston on jatkossakin oltava korkealla hallituksen tavoitteissa. Tavoite tulee vaatimaan panostuksia monipuolisiin koulutuspolkuihin, jotka mahdollistavat kouluttautumisen elämän eri vaiheissa sekä työn ohessa ylläpitämään ja parantamaan omaa ammatillista osaamista.

Työttömyyden kohdatessa ihmiselle on luotava sujuvat polut päästä takaisin työelämään. Tutkitusti työllistyminen uudestaan on helpointa ensimmäisten kuukausien aikana, joten työttömyyden ensi hetkiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Työn vastaanottamisen tulee aina olla kannattavaa. Sosiaaliturvaa tulee kehittää niin, että lyhyempienkin ja epäsäännöllisten töiden vastaanottaminen on tekijälle kannattavaa, eikä suista yksilöä kamppailuun tukiviidakon kanssa. Näitä kannustinloukkuja tulee purkaa tavoilla, jotka kannustavat työhön.

Pienyrittäjien turvaa tulee parantaa, jotta sairastuminen tai perhevapaa ei suista kenenkään yritystoimintaa raiteiltaan. Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen pitää edelleen tarjota kannustimia työllisyysasteen parantamiseksi ja yrittäjän jaksamisen turvaamiseksi.

Kommentit

Jätä kommentti