Tavoitteena hyvinvoiva ihminen

Hyvinvointi koostuu monesta tekijästä. Sanna Marinin hallituksen tekemä hyvinvointiuudistus on itsenäisen historiamme suurimpia muutoksia julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Tavoitteena on, että nykyinen pirstaloitunut järjestelmä kootaan yhteen, jotta hoito- ja palveluketjut toimisivat paremmin.

Asukkaiden tulee saada tarvitsemansa palvelu yhdeltä luukulta, ja panostuksia tulee tehdä perustason palveluiden kuntoon laittamiseen. Uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi sitä on resursoitava riittävästi samalla järkeistäen vanhan järjestelmän solmukohtia. Tässä uudistuksessa meillä ei ole varaa epäonnistua.

Hyvinvoinnista puhuttaessa emme voi unohtaa ennaltaehkäisyä, sillä jokainen meistä voi osaltaan huolehtia koko kansakunnan hyvinvoinnista huolehtimalla omasta jaksamisestaan ja voinnistaan. Tämän me voimme tehdä esimerkiksi harrastamalla liikuntaa ja kiinnittämällä huomiota terveelliseen ruokavalioon. Uskon, että meille kaikille löytyy oma tapamme liikkua ja sen kautta huolehtia työkyvystämme ja hyvinvoinnistamme.

Kipinä liikkumiseen saadaan usein jo lapsena, mutta moni lapsista ja nuorista ei edelleenkään liiku tarpeeksi. Meidän tulee turvata lasten ja nuorten mahdollisuudet liikkumiseen ja harrastamiseen sekä tarjota erilaisia matalan kynnyksen mahdollisuuksia oman harrastuksen löytämiseksi. Tästä esimerkiksi koulupäivien jälkeen tapahtuvasta liikunnallisesta ja yhteistyössä seurojen kanssa toteutettavasta kerhotoiminnasta on hyviä kokemuksia omasta kotikaupungistani.

Kommentit

Jätä kommentti