Kommenttipuheenvuoro eduskunnassa Marinin hallituksen vuosikertomuksesta 2022

Arvoisa Herra/rouva puhemies

Nyt käsiteltävässä Marinin hallituksen vuosikertomuksessa on varsin tarkasti avattu se tosiasia, miten tämä hallitus on joutunut poikkeuksellisten kriisien keskelle. Voimme varmasti yhdessä täällä salissa todeta, että edellinen hallituskausi on ollut sotiemme jälkeisen ajan vaikein hallituskausi.

Marinin hallituksella oli läpikäytävänään ilmastonmuutos, Koronapandemia, Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainaan ja siitä seurannut energian hintojen nousu. Venäjän hyökkäyssotaan reagoitiin hakemalla Suomen NATO-jäsenyyttä yhtäaikaisesti Ruotsin kanssa. Tämä niin sanottu kolmoiskriisi (korona, Ukrainansota ja ilmastonmuutos) olisi ollut riittävän laaja kriisinhallinta-harjoitus jo ihan yksinään hoidettavaksi yhdelle hallituskaudelle. Näiden asioiden hoitamisen vaikeutta lisäsi se, että kaikki nämä haasteet tämä hallitus joutui kohtaamaan lähes yhtäaikaisesti. Täytyy antaa täysi tunnustus hallitukselle siitä, miten hienosti näitä poikkeuksellisia kriisejä pystyttiin hoitamaan. Tunnustus ja kiitosta kaikille eduskuntaryhmille siitä, miten yhteinen tilannekuva ja yhteiset päätökset pystyttiin parlamentaarisessa sovussa tekemään. Erityisesti Koronapandemian hoidossa.

Siitä huolimatta, että kaikki nämä kriisit kohdattiin, toteutti hallitus myös esimerkillisesti omaa ohjelmaansa ja sen tarjoamia uudistuksia oikeudenmukaisemman Suomen puolesta.

  • Marinin hallitus sai aikaan historiallisen sote-uudistuksen, jota oli yritetty rakentaa melkeinpä kaikkien nykyisten eduskuntapuolueiden eri hallituskokoonpanojen toimesta aikaisemmat 15 vuotta.
  • Marinin hallitus laajensi oppivelvollisuuden ja koulutuksen sekä materiaalien maksuttomuuden toiselle asteelle, lisäsi rahoitusta yliopistokoulutukseen, ammattikorkeakoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja perusopetukseen. Tämä tehtiin, jotta tulevien sukupolvien osaaminen turvattaisiin. Lisäksi tämä hallitus teki ansiokasta työtä liikunnan hyväksi Suomen harrastamisen mallin toteuttamisella.
  • Marinin hallitus teki lukuisan määrän työllisyyden vahvistamiseen tähtääviä toimia, jotka näkyvät paitsi työllisyysasteen nousuna ennätyskorkeaan 75 prosenttiin, mutta myös verotulokertymän kasvuna noin viidellä miljardilla vuonna 2022.

Listaa onnistumisista voisi jatkaa pitkäänkin ja kun tuota raporttia lukee, niin ei voi kuin hämmästellä sitä määrätietoisuutta ja työtä, mitä tämän hallituksen saavutukset ovat edellyttäneet.

Arvoisa puhemies

Hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen jatkuvuuden turvaamiseksi on syytä myös listata muutamia muistutuksia tulevaisuusinvestointien merkityksestä tuleville hallitusohjelman tekijöille. Suositukseni on, että olisi hyvä jatkaa siitä mihin edellinen hallitus jäi.

  • Energiakriisiä ei ole vielä täysin ratkaistu ja näin ollen toimia edullisemman ja puhtaamman energiatuotannon lisäksi tulee edelleen jatkaa.
  • NATO-Suomi oli historiallinen päätös, mutta edelleen olemme vasta alussa ja NATO:n tuomia mahdollisuuksia ja Suomen asemaa aktiivisena toimijana puolustusliitossa tulee kehittää.
  • Osaamisen kehittämiseen ja tuotekehitykseen tarvitsemme edelleen panostuksia. Korkea osaaminen tarjoaa meille kasvun eväät nyt ja tulevaisuudessa.
  • Liikkumattomuuden ongelman vähentämiseen ja ylipäänsä hyvinvoinnin ja terveydenedistämiseen pitää nyt löytyä pysyviä panostuksia myös tulevana eduskuntakautena.
  • SOTE-palvelut ja uudet Hyvinvointialueet tarvitsevat rahoituksensa. Hyvinvointiuudistus on valtava kokonaisuus, joka vaatii hallitukselta aktiivista otetta ja ohjausta. Uudistus ei ole missään nimessä valmis ja edellyttää onnistuakseen myös panostuksia.
  • Työllisyyden kasvu tulee olla uudenkin hallituksen ykköstavoite. Ainoastaan sillä voimme rahoittaa Hyvinvointivaltion palvelut jatkossakin.

Arvoisa puhemies

Vaalikentillä kuullut leikkaustavoitteet voivat pahimmillaan suistaa tämä maan vakavaan taloudelliseen taantumaan. Vetoan siis hallitusneuvotteluiden osapuoliin, liiallisilla harkitsemattomilla leikkauksilla leikkaatte tulevaisuuden kasvusta ja hyvinvoinnista. Näin ei Suomi pelastu, vaan toistamme aiempien taantumien virheitä, joissa lisättiin merkittävästi sosiaalisia ja kansanterveydellisiä ongelmia.

Kommentit

Jätä kommentti