Teemani

Vakaa yhteiskunta vaati toimiakseen työtä, jonka ansioilla tulee toimeen, sekä talouden kasvua ja kehitystä tukevia toimia. Tarvitsemme myös palvelut, jotka auttavat silloin, kun on vaikeaa ja hyvinvointi horjuu. Olen valmis tekemään työtä näiden tavoitteiden eteen.

Keskeiset teemani näissä eduskuntavaaleissa ovat hyvinvointi, turvallisuus ja työ. Avaan tässä lyhyesti kutakin teemaa, joihin paneudun syvemmin vielä blogiteksteissä kampanjan kuluessa.

Hyvinvointi koostuu monesta tekijästä, mutta yksi olennainen osa omaa hyvinvointiamme on liikunta. Oli se sitten arjen aktiivisuutta, säännöllistä treenaamista tai kilpaurheilua, se on merkittävä tekijä jaksamiselle ja työkyvyn ylläpitämiselle. Uskon, että meille kaikille löytyy oma tapamme liikkua. Kannustankin kaikkia tekemään pieniä tekoja arjessa oman hyvinvoinnin kohentamiseksi.

Turvallisuus on ennen kaikkea arjen turvallisuutta, jossa yhteiskuntamme onnistuu ehkäisemään eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Yhteiskunnan eriytyminen lisää turvattomuutta, turhautuneisuutta ja pahoinvointia. Tämä saattaa johtaa lisääntyvään levottomuuteen ja lieveilmiöihin, kuten nuorten jengiytymiseen. Siksi meidän on pidettävä huolta siitä, että hyvinvointiyhteiskuntamme turvaverkot kestävät vaikeidenkin aikojen keskellä.

Työ luo elämään merkityksellisyyttä ja tuo mukanaan hyvinvointia. Työ on yksi turvallisen ja hyvinvoivan yhteiskunnan peruspilareista. On tärkeää, että työn tekeminen on aina kannattavaa. Meidän tulee huomioida työmarkkinoilla myös ne, joiden työkyky on tilapäisesti tai pysyvästi alentunut ja kyetä löytämään keinot myös heidän työllistämiseensä. Lisäksi pienyrittäjien turvaa tulee parantaa, jotta sairastuminen tai perhevapaa ei suista kenenkään yritystoimintaa raiteiltaan.