Sairastamisen taloudellinen taakka on kestämätön – sitä voidaan onneksi helpottaa monin keinoin

Potilasjärjestöjen teettämä kyselytutkimus pitkäaikaissairauksien taloudellisesta kuormituksesta antaa aihetta syvään huoleen. Puolet vastaajista kokee sairastamisen kustannukset melko tai erittäin suurena rasitteena, kun vuonna 2018 osuus oli kolmasosa.

Taloudellinen kuormitus koskettaa erityisesti pienituloisia, mutta merkittävästi myös keskituloisia.

Yli puolella pitkäaikaissairaista on ollut viimeisen vuoden aikana haasteita lääkeostoissaan lääkkeiden hinnan vuoksi. Lääkkeiden hakemista on lykätty ja välillä ne on jopa jätetty ostamatta. Myös terveydenhuoltoon menemistä oli siirretty asiakasmaksujen vuoksi.

Kun sairastavat tekevät hoidossaan kompromisseja rahan vuoksi, hoito ei toteudu niin kuin sen pitäisi. Tämä heikentää sairastavan hyvinvointia, hoitotasapainoa ja työkykyä. Samalla kasvaa riski sairastua muihin sairauksiin. Tilanne on kestämätön sekä pitkäaikaissairaiden itsensä että yhteiskunnan kannalta.

Pitkäaikaissairauden taloudellista taakkaa voidaan onneksi helpottaa monilla keinoilla. Hallitusohjelmaan kirjattu lääkkeiden vuosiomavastuun jakaminen useampaan osaan tulee toteuttaa mahdollisimman pian. Se kannustaa sekä pieni- että keskituloisia ostamaan lääkkeensä ajallaan. Hyvinvointialueiden puolestaan tulee kohtuullistaa ja jättää perimättä asiakasmaksuja, jotta kukaan ei lykkää hoitoon hakeutumista rahan vuoksi.

Pitkäaikaissairauden hoidon laiminlyöminen rahan takia on sekä inhimillinen että yhteiskunnallinen tragedia, joka on estettävissä määrätietoisilla toimilla. Kenenkään ei pidä joutua valitsemaan, ostaako lääkkeet vai ruokaa.

SAKU NIKKANEN

kansanedustaja, aluevaltuutettu, eduskunnan Psoriasis-ryhmän puheenjohtaja (sd)

SONJA BÄCKMAN

toiminnanjohtaja

Psoriasisliitto

Kommentit

Jätä kommentti